Wat kan je verwachten van een HEREweHOLO box?

We zullen niemand verrassen wanneer we zeggen dat het internationale karakter van bedrijven door de jaren heen alleen maar belangrijker is geworden. De afzetmarkten in eigen landen worden stelselmatig kleiner omwille van de toenemende concurrentie. Het is omwille van deze reden dat bedrijven er goed aan doen om de visie te richten op de wereldwijde markt. Het voorstellen van producten of diensten op een locatie in het buitenland of aan de andere kant van de wereld is uiteraard echter niet altijd even voor de hand liggend. Door gebruik te maken van een HEREweHOLO box is het echter mogelijk om dit heel wat eenvoudiger te maken. 

De behoeften aan een HEREweHOLO box is zeer groot

Verschillende momenten in het verleden hebben duidelijk gemaakt dat er vanuit de zakelijke markt stevig behoeften is aan bepaalde nieuwe technologieën. Dit geldt onder meer voor holografische technologie die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om sprekers de hele wereld rond te sturen. Je zou er wat dit betreft bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om even kennis te maken met de mogelijkheden die worden aangeboden door de HEREweHOLO box. Dit is een revolutionaire box die reeds door verschillende grote bedrijven wordt gebruikt en veel mogelijkheden en voordelen met zich meebrengt. Meer weten? Dan is verder blijven lezen alvast de boodschap.

Over welke mogelijkheden beschik je met deze box?

Het delen van kennis is altijd al belangrijk geweest. De komst van het internet heeft ervoor gezorgd dat het internationaal delen van de kennis waarover we beschikken absoluut kinderspel is geworden. Dit gezegd hebbende is het zo dat veel mensen en ook bedrijven het nog steeds belangrijk vinden om een zo realistisch mogelijke presentatie in het even leven neer te kunnen zetten. Dat is mogelijk door gebruik te maken van een HEREweHOLO box. Op deze manier kan je immers een persoon als het ware streamen vanop een locatie ergens in de wereld naar een andere plaats. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een conferentiezaal. Dit maakt het mogelijk voor bedrijven in Europa om bijvoorbeeld hun Amerikaanse CEO te streamen op een belangrijk congres of op een vergadering die moet worden georganiseerd en bijgewoond. 

Door gebruik te maken van de HEREweHOLO box is het zowel mogelijk om live content als op voorhand opgenomen content te streamen. Tal van verschillende grote bedrijven hebben door de jaren heen reeds kennis gemaakt met deze geweldige technologie en maken er dan ook reeds naar alle tevredenheid gebruik van. Onder deze bedrijven ronkende namen als Coca Cola en Adidas, maar wat bovendien ook te denken van Vodafone en Ziggo? 

Hoeveel kost een dergelijke HEREweHOLO box? 

Voor heel wat bedrijven geldt dat ze wel brood zien in de mogelijkheden die de HEREweHOLO box met zich meebrengt. Dit gezegd hebbende is het echter eveneens zo dat men vreest dat deze vrij recente technologie nog een stevig prijskaartje met zich meebrengt… en wat moet je doen met de box op het ogenblik dat ze niet wordt gebruikt? Gelukkig hoef je er niet perse voor te kiezen om de box te kopen, maar kan je ze ook huren. Op deze manier is het uiteraard mogelijk om best een degelijke besparing te kunnen realiseren. Heb je wat groters nodig? Dan kan een holowall de oplossing zijn.