Verklein de risico’s in jouw bedrijf met een RI&E!

Met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) kan jij ervoor zorgen dat jij voor jezelf en jouw werknemers een veilige werkomgeving creëert. Bovendien is een RI&E een verplichting volgens de Arbowet. Wacht dus niet langer en laat een RI&E opstellen met hulp van het team van G4S Safety Solutions!

Wat staat er in een RI&E en waarvoor dient die?

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie geeft jou inzicht in welke risico’s er aanwezig zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid van jou en jouw medewerkers in jouw organisatie of op jouw bouwplaats. De veiligheidsdeskundigen van G4S voeren een uitgebreide risicoanalyse uit. Daarbij benoemen zij de arbeidsrisico’s.

Op die manier kan er in kaart worden gebracht waardoor risico kunnen worden uitgesloten of beperkt en hoer er een goede, werkzame situatie in jouw organisatie ontstaat. Er wordt dus een advies uitgebracht over maatregelen. Deze kunnen preventie-, detectie-, repressie- of correctiemaatregelen zijn. Deze kunnen ook maatregelen zijn met betrekking tot overdracht.

G4S kan een RI&E opstellen die aan de eisen voldoet

Aan het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie zitten kwaliteitseisen verbonden. Omdat de Arbowet deze verplicht stelt, moet de evaluatie zorgvuldig worden opgesteld. G4S Safety Solutions werkt met effectieve methodes om een organisatie uitgebreid te onderzoeken en in kaart te brengen. Daarbij kunnen de veiligheidsdeskundigen van G4S ervoor zorgen dat de evaluatie ook gehanteerd wordt en dat er een veilige werkomgeving in jouw organisatie wordt gecreëerd. G4S zorgt ervoor dat de evaluatie aan de huidige wetgeving en richtlijnen voldoet.